DINAMIKA PLAĆANjA:
Cena uključuje: prevoz na relaciji Beograd - Tara - Beograd, 9 punih pansiona
(3 obroka + užina) na bazi klasičnog usluženja, oprema (2 majice, dres, šorts,
ranac, flašica za vodu, lopta), individualni rad sa trenerima, dnevno korišćenje
bazena uz nadzor spasioca, medicinski nadzor, nadzor i intervencije fizioterapeuta.
Cena kampa iznosi 35.000 RSD
CENA KAMPA:
- uplata na 8 mesečnih rata (decembar 2019' - jul 2020')
- iznos mesečne rate: 4.500 RSD (poslednja rata 3.500 RSD)
- mogućnost uplate celokupnog iznosa unapred
za prijavljene tokom DECEMBRA 2019' :
- uplata na 7 mesečnih rata (januar 2020' - jul 2020')
- iznos mesečne rate: 5.000 RSD
- mogućnost uplate celokupnog iznosa unapred
za prijavljene tokom JANUARA 2020' :
- uplata na 6 mesečnih rata (februar 2020' - jul 2020')
- iznos mesečne rate: 6.000 RSD (poslednja rata 5.000 RSD)
- mogućnost uplate celokupnog iznosa unapred
za prijavljene tokom FEBRUARA 2020' :
- uplata po sopstvenoj dinamici
- rok za uplatu: 20. Jul 2020'
za prijavljene u periodu MART - JUN 2020' :
za mogućnost prijave nakon 20. Jula 2020' molimo vas da kontaktirate menadžment kampa putem maila: office@milicadabovic.rs
- učesnici kampa mogu biti dečaci i devojčice uzrasta od 6 do 18 godina iz celog sveta
- za sva lica mlađa od 18 godina je potrebna saglasnost roditelja
- svi učesnici su u obavezi da dostave lekarsko uverenje
- drugo dete prijavljeno iz iste porodice dobija 30% popusta, treće 50%
- uplata se vrši u dinarskoj vrednosti
- u slučaju prebivališta van Republike Srbije moguća je uplata u evrima
- rok za uplatu poslednje rate ili celokupnog iznosa je 20. Jul 2020'
- učešće na kampu moguće je isključivo sa isplaćenim punim iznosom
- u slučaju otkazivanja kampa ne vrši se povraćaj uplaćenih rata osim ukoliko je u pitanju povreda ili bolest uz obavezno priloženi adekvatni nalaz lekara
KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KAMPU & POSEBNE ODREDBE:
za prijavljene tokom NOVEMBRA 2019' :
- uplata na 9 mesečnih rata (novembar 2019' - jul 2020')
- iznos mesečne rate: 4.000 RSD (poslednja rata 3.000 RSD)
- mogućnost uplate celokupnog iznosa unapred
za prijavljene tokom SEPTEMBRA & OKTOBRA 2019' :
- uplata na 10 mesečnih rata (oktobar 2019' - jul 2020')
- iznos mesečne rate: 3.500 RSD
- mogućnost uplate celokupnog iznosa unapred