Mitrovac se nalazi na dvadeset petom kilometru od Bajine Bašte prema Zaovinama.
Mitrovac se nalazi na oko 1080 m nadmorske visine. On se posebno izdvaja po povoljnim klimatskim uslovima sa velikim brojem sunčanih dana. Na samom Mitrovcu se nalazi prodavnica mešovite robe, dva restorana i jedan kafe.
Sa Mitrovca se mogu praviti zanimljivi izleti u sve delove Tare, a svakako najveća atrakcija je otići do Kozije stene, Tepih livade. Na nekoliko kilometara od Mitrovca je i veštačko jezero u Zaovinama pogodno za ribolov i kupanje.
Banjska stena (neki je zovu i Kozija) nalazi se na 10 kilometara od Mitrovca. Sa uređenih vidikovaca pruža se predivan pogled na kanjon Drine i jezero Perućac. Tepih livada se nalazi na kilometar od Mitrovca i put do nje i uslovi kojih se treba pridržavati su lepo istaknuti tablama od strane NP „Tara“ Jezero u Zaovinama se nalazi na 10 km od Mitrovca. Jako je lepo za pecanje i kupanje a na samoj brani se nalazi i mesto gde je Pančić prvi put ugledao Omoriku. Izuzetan ambijent netaknute prirode, stogodišnja borova šuma čije padine dodiriju kanjon Drine svojom divljom prirodnom lepotom, izuzetan su doživljaj za svakog posetioca.

Mitrovac je do 1956. bio skoro nenaseljeno mesto kada ga je grupa prirodnjaka iz Akademije nauka izabrala za buduće dečje letovalište zbog stabilne klime, čistog vazduha, velikog broja sunčanih sati i naročito „ruže vetrova”. Naime na Mitrovcu stalno pirka povetarac donoseći čist vazduh. Naselje je planski izgrađeno 1979. godine kao turistički centar, Na Mitrovcu postoji dečje odmaralište, šest paviljona sa 600 ležajeva, izgrađeno od 1977. do 1979. godine, Sportski kamp „Mitrovac”, Avanturistički adrealin park, rekreativna žičara Tisovo brdo-Mitrovac i Repušnjak-Mitrovac, Centar za sportovr na vodi „Jezero Zaovine”, stadion, vikendice za odmor i lovački dom. Od ostalih uslužnih objekata u naselju se nalazi objekat za izvođenje kulturnih i turističkih manifestacija - Centar za posetioce NP Tara (sa suvenarnicom, info-pultom, prirodnjačkom i etno-postavkom), pošta, etno restoran Kačara i dr.

Turistička zona na Mitrovcu, definisana je Prostornim planom područja posebne namene NP Tara i Master planom razvoja turizma za planinu Taru. Obuhvata prostor od Zaovinskog jezerana jugu, preko Mitrovca, do turističke zone i Perućačkog jezera na severu. Orjentisana je na razvoj rekreativnog turizma, usmerena na učeničku populaciju.

U neposrednoj blizini Mitrovca se nalazi Prirodni rezervat prve (najviše) kategorije Crveni potok a u okviru njega „Tepih livada“. Takođe u okviru Mitrovca je i Sovina šumska učionica.

U blizini Mitrovca su jezera: Akumulacija - Jezero Zaovine (7km), Jezero Perućac (12 km)
Vidikovci: Đavolja stena (7km), Kozja stena (7 km)
MITROVAC NA TARI