Izjavljujem pod punom odgovornošću da su svi podaci navedeni u prijavi autentični.
Saglasan sam da agent kampa proveri autentičnost prijave pozivom na kontakt telefon ili putem e-maila
Prijava postaje važeća datumom prijema prve uplate
UPUTSTVO ZA UPLATU
DINARSKI RAČUN:
*klikni za uvećani prikaz
DEVIZNI RAČUN:
*klikni za uvećani prikaz
*Klikom na dugme "PRIJAVI SE" završite proces prijavljivanja